El & Teleanläggningar i Stockholm AB - 1 El & Teleanläggningar i Stockholm AB - 2 El & Teleanläggningar i Stockholm AB - 3 El & Teleanläggningar i Stockholm AB - 4 El & Teleanläggningar i Stockholm AB - 4

Välkommen till El & Teleanläggningar

El & Teleanläggningar AB arbetar framför allt inom områdena brandlarm, säkerhet och data/tele.Vi har många års erfarenhet och samarbetar med de främsta producenterna och leverantörerna inom respektive område.

Vår inriktning

Vår huvudsakliga inriktning är att arbeta med brand- och utrymningslarmsystem där våra behöriga brandlarmsingenjörer och brandlarmstekniker har lång erfarenhet och bred kompetens. Vi arbetar med alla fabrikat av brandlarmsystem.

Vad utför vi?

Vi utför ofta periodiska provningar och kontroller av anläggningar som en del i kundens SBA (Systematiskt Brandskydds Arbete) då vi tillsammans med våra beställare ser till att hålla anläggningens tekniska status på topp samt att behörig personal erhåller kunskap om hantering och funktioner.