Om El & Teleanläggningar

El & Teleanläggningar är ett företag som värdesätter personlig samverkan och strävar efter att uppnå bästa resultat i relationen med våra kunder.

Verksamheten

Vi arbetar mycket med brandlarm och utrymninglarmsystem där vi huvudsakligen inriktar oss på service och underhåll av befintliga anläggningar. Provningar och underhåll av dessa är en stor del av vårt arbete där vi tillsammans med anläggningsinnehavaren kontrollerar och säkerställer funktionen av anläggningen, ofta görs det som en del av det systematiska brandskyddsarbetet.

Historik

Företaget startades 1992  av ägarna Jonas Rosenvik och Peter Wahlmark. Företaget har sedan starten varit serviceinriktat och i dagsläget så arbetar 2 st certifierade behöriga brandlarmsingenjörer samt 9 st servicetekniker på El & Teleanläggningar. År 2005 övertogs AB Trosa Teleteknik som nu är ett dotterbolag. AB Trosa Teleteknik har sedan länge arbetat med alla typer av teleanläggningar på Karolinska sjukhuset.

Miljö

Vår målsättning är att arbeta på ett ansvarsfullt sätt med minimal påverkan på vår omgivning samt att ständigt förbättra vårt beteende för en långsiktig och hållbar miljö. Till vår hjälp för detta använder vi det branschanpassade verktyget EIO-Q

Kvalitet

Vi tar ansvar för att upprätthålla en hög kvalitet gentemot våra kunder vi omvärderar och förbättrar ständigt vårt kvalitetsarbete. Till vår hjälp för detta använder vi det branschanpassade verktyget EIO-Q